Der er mange former for festivaller. Fra korte, koncentrerede festivaller med workshops, konkurrencer og koncerter til længere forløb som nærmest mere er et fælles tema for en koncertrække. Jeg samler her links til europæiske vokal- eller a cappella-festivaller, når jeg støder på dem. Se en liste over de planlagte udgaver af festivalerne som jeg er bekendt med.